ÜST
Grand Belish Hotel

İnsan Kaynakları

DEĞERLERİMİZ
Grand Belish Hotel olarak tüm insan kaynakları politika ve süreçlerimizi, fırsat eşitliği prensibini esas alarak yürütmekteyiz. Açılan pozisyonlar için önceliğimiz, ekip arkadaşlarımız. Şirket içinde değerlendirmeler yaparak, onların kariyerlerinde ilerleyip emeklerinin karşılığını alarak, farklı tecrübeler kazanmalarına imkân sağlıyoruz; uzun yıllar boyunca birlikte büyüyüp, birlikte gelişiyoruz. İnsan Kaynakları ile ilgili tüm süreçlerimizi 3 temel ilke doğrultusunda yürütüyoruz.

ADİL VE OBJEKTİF OLMAK

Tüm adaylarımız ve çalışanlarımızı, adil şartlarda ve objektif kriterlerle değerlendiriyoruz.

İşe alımdan yetkinlik değerlendirmeye, performans yönetiminden kariyer planlamaya ve ücret politikasına kadar tüm İnsan Kaynakları süreçlerimizde her zaman şeffaf ve hesap verilebilir olmayı sürdürüyoruz.

HER FIRSATTA EŞİTLİK

İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği politikamız doğrultusunda, herkesin şeffaf, adil ve eşit haklara sahip olması için çalışıyoruz.

Sürdürülebilir büyümenin ancak eşit imkanlar ve farklı bakış açılarıyla mümkün olacağının bilincindeyiz.

ÇALIŞAN HAKLARI VE İŞ BİRLİĞİ

İşletmemizin tüm çalışanları yerel istihdam yasalarına dayalı bir sözleşme ile işe alınır ve yasal mevzuatlar doğrultusunda tüm hakları bu sözleşmelerle güvence altına alınır.

Çalışma saatleri, ücret politikaları, izin hakları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, disiplin prosedürleri gibi tüm süreçler, İş Kanunu ve yasal mevzuatlar doğrultusunda belirlenmiştir ve aksi şekilde hareket edilemez.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”), kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun işlenmesi ile ilgili önemli düzenlemeler getirmektedir. Bu Kanunla, kişisel verilerin işlenmesi disiplin altına alınarak sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetim mekanizmaları oluşturularak, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi hedeflenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZI İNDİR

ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası ve Belediye İş Sendikası İktisadi İşletmesi – Grand Belish Hotel (“Veri Sorumlusu”) bünyesindeki İnsan Kaynakları departmanı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca oluşturduğumuz Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda da genel hatlarıyla yer verdiğimiz (“Çalışan Adayları”)’na ait kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusundaki esaslara paralel olarak, konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi ve düzenlemeler işbu Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile belirlenmiştir.

ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZI İNDİR

X
Grand Belish Resort Hotel & SPA
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhasApp Destek Hattı